Prohibitia pescuitului in 2013

Prohibitia pescuitului in 2013

prohibitia_in_2013_400

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 694 din 4 februarie 2013 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, luand in considerare prevederile:
- art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti semnat la Stanca la 1 august 2003 ,aprobat prin Hotararea Guvernului 1207/2003;
- art. 1 alin (2) lit a)- c) din regulamentul CE nr 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 provind conservarea si exploatarea durabila a resurselor pescaresti in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
- art. 7 pct A lit g) din HG nr 545/2010 privind organizarea ,structura si functionarea ANPA, cu completarile si adaugarile ulterioare;
    In temeiul art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice,ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

SECTIUNEA 1 - Zone si perioade de prohibitie
Art 1.
    (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 8 aprilie - 6 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 zile, in perioada 8 aprilie - 22 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
    (2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 90 zile, in perioada 8 aprilie - 6 iulie inclusiv.
    (3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii - Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 zile, in perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv.

Art 2.
    (1) In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 zile, in perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.

Art 3.
    (1) Se declara zone de refacere biologica / zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
          a) Pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (2);
            b) Pe Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunare Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, de la intrarea in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
          c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
              d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
              e) lacurile Erenciuc si Zmeica in tot timpul anului;
            f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazuta la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;               g) pe bratul Sfantu-Gheorghe, in zona km 22-25, pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie- 10 mai si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
            h) pe Bratul Chilia, in zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie - 10 mai si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
             i) pe Dunare, in zonele Mm 53 - 54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) si Mm 75-78 (Galati) pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie-10 mai si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
            j) pe Bratul Borcea, zona km 33 - 48 (Fetesti), pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie - 10 mai si 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
            k) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, in tot timpul anului;
             l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche - 2 Mai, delimitata de coordonatele:
NV: 43gr 47' lat. N si 28gr 35' 18" long. E;
NE: 43gr 47' lat. N si 28gr 40' long. E;
SV: 43gr 44' 20" lat. N si 28gr 35' 18" long. E;
SE: 43gr 44' 20" lat. N si 28gr 40' long. E;
si a carei limita dinspre mal este balizata, in tot timpul anului. m) zona marina cuprinsa intre Periteasca - Insula Sacalin, din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, delimitata de coordonatele:
NV: 44gr 06' 12" lat. N si 29gr 08 '20" long. E;
NE: 44gr 48' 49" lat. N si 29gr 26' 00" long. E;
SE: 44gr 44' 02" lat. N si 29gr 28' 07" long. E;
SV: 44gr 42 ' 18" lat. N si 29gr 10' 25" long. E,
incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai 2013.

    Art 4.
    (1) in zonele de refacere biologica/zonele de protectie, sunt interzise:
            a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
            b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea / bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
            c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
            d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
            a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
            b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

SECTIUNEA a 2-a - Specii si perioade de prohibitie
    Art 5.
    (1) Prin exceptie de la art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial a speciilor de pesti, dupa cum urmeaza:
            a) stiuca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 25 martie in anul 2013; in perioada 8 aprilie - 6 iunie inclusiv, pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv si a momelilor artificiale, cu eliberarea in mediul acvatic natural;
      b) pietrarul (Zingel zingel), ghibortul de rau (Gymnocephalus baloni), cernusca (Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), salaul vargat (Stizostedion volgensis), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de balta (Proterorhinus marmoratus), guvidul de Babadag (Neogobius syrman), zglavoaca rasariteana (Cottus poecilopus), lostrita (Hucho hucho), mihaltul (Lota lota) si caracuda (Carassius carassius), precum si alte vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, tot timpul anului;
           c) coregonul, pastravul de mare, lipanul, tot timpul anului;
          d) pastravul indigen, pastravul curcubeu si pastravul fantanel, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie pana pe 31 decembrie;
        e) sturioni, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
           f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana) pe o durata de 62 zile in perioada 1 iulie - 31 august;
    (2) in apele Marii Negre se interzic:
          a) prin exceptie de la art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului, cu traul si paragate precum si capturarea, detinerea si comercializarea acestuia ,de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 30 aprilie si in perioada 15 octombrie -30 noiembrie inclusiv;
           b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toata perioada anului;
           c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
          d) pescuitul delfinilor in tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economica Exclusiva).
    (3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 1.261/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice si grupe de resurse halieutice aplicabile in Marea Neagra.
    (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm ( 2a >= 400mm) iar dimensiunea minima a exemplarelor ce vor fi retinute pe timpul pescuitului, va fi de cel putin 45 cm ( lungime totala).
    (5) Prin exceptie de la prevederile art. 1, capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot timpul anului; in perioada 8 aprilie-6 iunie inclusiv, capturarea rapanei se poate efectua numai cu folosirea metodelor si echipamentelor selective pentru aceasta specie.

    Art 6.
    (1) Prohibitia pescuitului in scop comercial si familial al scrumbiei de Dunare se stabileste, pe sectoare astfel:
           a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 29 aprilie - 8 mai inclusiv;
              b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia- Mm 43- pana la Vadul Oii -km238- , pe o durata de 20 zile, in perioada 1 mai - 20 mai ,inclusiv;
            c) pe sectorul de Dunare si bratele sale,de la Vadul Oii - km238 -pana la Gura Timocului - km845,6 - pe o durata de 30 zile, in perioada 11 mai - 9 iunie inclusiv.

    Art 7.
    (1) Capturarea sturionilor cu autorizatie speciala de capturare a reproducatorilor de sturioni se realizeaza in stare vie, pe o durata de 113 de zile in perioada 20 martie - 10 mai si respectiv 1 octombrie - 30 noiembrie inclusiv, in zonele:
            a) Dunare Mm 53 - 54 (Isaccea), Mm 64,5 - 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton);
            b) Brat Borcea, km 33 - 48 (Fetesti).

SECTIUNEA a 3-a - Dispozitii finale
    Art 8.
    (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    (2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii, in complexul Razim - Sinoe si in celelalte lacuri litorale, pe o durata de 183 zile, in perioada 1 aprilie - 30 septembrie, inclusiv;
    (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in perioada 8 aprilie - 30 septembrie, inclusiv;
    (4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim - Sinoe si in celelalte lacuri litorale, in tot timpul anului.

    Art 9.
    (1) Capturarea speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice incluse in anexele nr. 4A si 4B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, se supune derogarilor stabilite potrivit respectivei ordonante de urgenta;
    (2) Dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

    Art 10.
    (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*;
    (2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii* activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, eliberat in baza urmatoarelor documente:
            a) facturi fiscale in ultimii 3 ani pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si dovada popularii;
            b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicita avizul;
            c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
            d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
    (3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*.

    Art 11.
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei *Delta Dunarii*, cu modificarile si completarile ulterioare.
    
    Art 12.
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul Mediului si schimbarilor climatice - Rovana Plumb

 

ORDINUL A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR 145/19.03.2013