Legislatie

Legislatie - articole Pescaresc

Hotarirea Guvernului nr. 971 din 29 decembrie 1994

Hotarirea Guvernului nr. 971 din 29 decembrie 1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de pescuit si de protectie a fondului piscicol Articolul 1 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei urmatoarele fapte savirsite de persoane fizice: a.pescuitul sportiv al oricaror specii de peste, precum si al altor vietuitoare acvat

METODE, DISPOZITIVE ŞI MIJLOACE INTERZISE DE TRANSPORT, CAPTURĂ ŞI UCIDERE

(a) Mijloace neselective MAMIFERE - Animale oarbe sau mutilate folosite ca momeală vie - Casetofoane - Dispozitive electrice sau electronice capabile să ucidă sau să ameţească- Surse de lumină artificiale - Oglinzi şi alte dispozitive de orbire - Dispozitive de iluminare a ţintelor - Dispozitive de ochire pentru tir de noapte cu lunetă electronică sau convertizor de imagine - Explo

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 23 din 5 martie 2008

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 180 din 10 martie 2008  Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea şi

Ordinul nr. 83 / 2014

Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului   Ordinul nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014   Având în vedere Referatul de aprobare nr. 115 din 10 ianuarie 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Pescu

DIRECTIVA CONSILIULUI EUROPEAN 92/43/CEE din 21 mai 1992

DIRECTIVA CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 130s, având în vedere propunerea Comisiei (1),având în vedere avizul Parlamentului Euro

Pagina