Blog pagina 14

Blog pagina 14 - articole Pescaresc

Legea 317 din 13 octombrie 2009

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura. Publicat in Monitorul Oficial 708 din 21 octombrie 2009 (M. Of. 708/2009)  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.      Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata in Mo

Pagina